privacyverklaring


Versie 15/10/2020

Je wilt je ook online vrij kunnen bewegen

Bedankt voor je bezoek aan onze website www.ontwerpburokiemkracht.nl waar helderheid erg belangrijk is. Bij nadere interesse meld je je aan voor de nieuwsbrief of je doet een aanvraag voor meer informatie en een vrijblijvend kennismakingsgesprek via het contactformulier. Daarbij laat je online sporen na en/of persoonlijke gegevens achter.

Dat vraagt om bewust informeren en beveiligen

Als ondernemer zijn wij verplicht je te informeren over de omgang met je persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze Privacyverklaring. Deze dient beknopt, transparant, begrijpelijk en gemakkelijk toegankelijk te zijn.

Je gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld

Uiteraard. Als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief gebruiken we je gegevens alleen voor dat doel. Als je meer informatie aanvraagt via de button naar het contactformulier, gebruiken we je e-mailadres of telefoonnummer om contact met je op te nemen. De persoonlijke toelichting die je er eventueel bij vermeldt, verlaat mijn mailbox niet. Over dat alles hieronder in detail meer.

Over welke persoonsgegevens gaat het precies?

Doordat je de website bezoekt, een contactformulier invult, en/of je aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden je persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres (het adres vanaf waar de website is bezocht, oftewel de gebruikte internetverbinding) en gegevens over je activiteiten op de website. Het IP-adres tracken we niet.

Waarom worden die gegevens opgevraagd?

Om contact met je op te nemen en om de dienstverlening te kunnen uitvoeren. We gebruiken je naam en contactgegevens logischerwijs om contact te onderhouden en je te informeren over relevante en gerelateerde zaken hieraan. Alle informatie die je per mail deelt, slaan we zorgvuldig op. Telefonisch gedeelde informatie wordt niet schriftelijk vastgelegd. Je gegevens worden tevens verwerkt om nieuwsbrieven te versturen of je anderszins te informeren over onze bedrijfsactiviteiten, en om anoniem bezoekersgedrag in het algemeen te analyseren ter verbetering van de website.

Wat gebeurt er niet met je gegevens?

Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

Worden je gegevens met derden gedeeld?

Ja, uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening:

– bank, vanwege de verwerking van betalingen
– belastingadviseur, vanwege inzage in facturen met adresgegevens
– nieuwsbriefsoftware, voor de digitale nieuwsbrief
– Fathom Analytics, een privacy gefoccused statistiek tool voor de analyse van bezoekgegevens van de website

Met deze ‘verwerkers’ zijn verwerkersovereenkomsten gesloten.

Nieuwsbrief

Onderaan iedere nieuwsbrief vind je de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om je af te melden. We gebruiken hiervoor het systeem van MailChimp.

Wat gebeurt er terwijl je surft?

Technische en functionele cookies worden gebruikt om onze website naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen. Daarnaast worden via Fathom Analytics algemene bezoekgegevens bijgehouden, maar niet het IP-adres.

Cookies – laat ze voor je werken

Een cookie is een klein en eenvoudig tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer of mobiele apparaat. Via de instellingen van je internetbrowser kun je je afmelden voor cookies (niet meer opslaan), alle eerder opgeslagen informatie verwijderen, en een melding laten geven bij verzending van een cookie. Let er wel even op dat sommige websites minder goed kunnen functioneren als je alle cookies uitschakelt. Wij gebruiken naast functionele cookies geen cookies die te maken hebben met jouw privacy.

Fathom Analytics – op privacy-vriendelijke wijze

Daarmee wordt bezoek- en klikgedrag op de website geanalyseerd. Die informatie wordt door Fathom opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en verwerkt in rapporten over het functioneren van de website. Op de websites van Fathom Analytics vind je hun privacybeleid met meer informatie. Dit verzamelen van gegevens gebeurt op een privacy-vriendelijke manier; het unieke klantgedeelte van het IP-adres hebben we geanonimiseerd. We maken dus geen gebruik van Google Analytics. Fathom kan informatie aan derden verschaffen indien Fathom hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Fathom verwerken. Hier hebben wij geen invloed op.

Je gegevens zijn goed beveiligd

We nemen de bescherming van je gegevens serieus. Je gegevens worden opgeslagen in mijn mailbox, mijn computer en telefoon zijn met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd, en de website maakt gebruik van een betrouwbaar TLS-certificaat. Een TLS-verbinding kun je herkennen aan het slotje en het woord ‘veilig’ voor de url.

Hoe lang blijven je gegevens bewaard?

Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Concreet: de gegevens van bestaande klanten worden niet langer bewaard dan twee jaar na afloop van het laatste contact. De gegevens van potentiële klanten wordt niet langer bewaard dan twee jaar na het eerste contact indien er geen overeenkomst tot stand komt. Er is een uitzondering: net zoals elke ondernemer zijn wij wettelijk verplicht mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen?

Neem contact op en we maken het voor je in orde, uiterlijk binnen twee werkdagen. Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Kiemkracht is gevestigd aan Homerilaan 9, 9681BB Midwolda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij zijn te bereiken via info@ontwerpburokiemkracht.nl

Arnold Feiken & Monique Haak.